TITAN DA NANG BY RICHDADLOC

TỪ 21 ĐẾN 25 THÁNG 11 NĂM 2018
TẢI LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

COACHING

MASTERMIND

TEAM BUILDING

TOURS

TITAN BY NIGHTS

MARATHON

Còn gì TUYỆT VỜI HƠN khi bạn có huấn luyện viên Richdad Lộc và cộng đồng TITAN ở bên cạnh. Những người sẽ giúp bạn thực hiện được những ước mơ trong cuộc sống và công việc kinh doanh của chính mình.

1. Được huấn luyện trực tiếp bởi thầy RichdadLoc - #1 Internet Marketing của Việt Nam, diễn giả quốc tế, doanh nhân và triệu phú Internet. Thầy đã huấn luyện trên 150.000 học viên trong suốt 8 năm qua.

2. Đây là chương trình NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP của bạn, nơi mà bạn sẽ được chơi với những con người cùng đẳng cấp và sự khác biệt.

3. Được học đầy đủ các chương trình của thầy Richdad Loc (Điều rất quan trọng để bạn có từng bước để thành công).

4. Được đi theo thầy để phụng sự, phát triển kinh doanh và những cơ hội đầu tư.

5. Có một hành trang vững chắc để bước vào kinh doanh cũng như những năng lượng lớn để thành công.

6. Và rất nhiều điều tuyệt vời.

NHỮNG LÝ DO THAM DỰ:

TẢI LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT

MASTER COACH - CHARMIAN CAMPBELL

ĐĂNG KÝ THAM DỰ: 
0968 919 099 - 0988 33 0988